Menu:  
Advies      

Maak keuze aan de hand van monsters
Ondanks de grote zorg die besteed is aan deze website, kunnen door fotografie of druk de kleuren van de producten een beetje afwijken van de werkelijkheid. Maak uw definitieve keuze altijd aan de hand van monsters bij ons in de showtuin.

Bestel uw materiaal in één keer
Alle producten op deze website zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Daardoor kunnen materialen uit verschillende producties een beetje afwijken in kleur en structuur.

Bestel een geringe hoeveelheid materiaal extra
Mochten er tijdens het straten stenen breken of komt de bestrating toch iets anders uit, dan zit u nooit zonder. Bovendien kunt u met een kleine voorraad later materialen vervangen.

Houd rekening met leveringstermijn.
Vanwege het grote aanbod kunnen wij onmogelijk alles op voorraad hebben. Houd daarom rekening met een leveringstermijn van 3 tot 5 werkdagen. Enkel opsluitbanden, stapelblokken en U elementen hebben wij steeds op voorraad.

Controleer materialen vooraf
Controleer de materialen altijd voor verwerking. Materialen die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen achteraf nooit een reden tot klacht zijn. Herbestratingskosten worden niet vergoed.

Volg legvoorschriften
Volg de legvoorschriften op of raadpleeg uw leverancier. Dit voorkomt onaangename verrassingen.

Maten kunnen afwijken
Alle vermelde afmetingen zijn circa. De mogelijkheid bestaat dus dat de maten een beetje afwijken. Eventuele klachten hierover worden niet geaccepteerd. Meet voor aankoop het product op, als u strikt gebonden bent aan bepaalde afmetingen.

Betonartikelen zijn gevoelig voor witte uitslag
Een aantal betonartikelen, met name grijs beton of producten met een kleurstof kunnen gevoelig zijn voor witte uitslag. Hierop worden geen klachten geaccepteerd.

Witte uitslag 
U ziet het wel eens op trottoirs of op de muren van huizen: witte vlekken. Deze zogenaamde "witte uitslag" of "uitbloei" komt het meest voor bij grijs beton of betonproducten waaraan een kleurstof is toegevoegd. Tegels of klinkers met een deklaag, zoals bijvoorbeeld grindtegels, zijn er niet gevoelig voor.

Wat is witte uitslag?
Beton wordt gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en water. Het is dus eigenlijk een natuurlijk product. Bij natuurlijke processen kun je niet alle factoren in de hand houden. De natuur gaat zijn eigen gang. Bij beton is van de vier basiscomponenten het cement de boosdoener. Dit kan een chemische reactie gaan vormen met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. Deze zet zich af op het betonoppervlak. De kalkafzetting gaat daarna een reactie aan met kooldioxide uit de lucht, waardoor een calciumcarbonaat ontstaat. Zo ontstaan dan de witte vlekken op de bestrating.

Wanneer ontstaat het?
Er zijn twee situaties waarbij witte uitslag kan ontstaan: bij de productie, door het aanmaakwater (primaire uitslag) of later, door regen (secundaire uitslag). De primaire uitslag komt niet of nauwelijks voor. De zeer goede verdichting van de mortel en de lage watercementfactor werken zeer gunstig op het tegengaan van witte uitslag. Primaire uitslag bij de productie van beton is dan ook zo goed als uitgesloten. Heeft een betonproduct te lijden onder witte uitslag, dan komt dat doordat na de productie de chemische reactie van cement en water gewoon doorgaat. Tijdens de opslag of na plaatsing kunnen de tegels - vooral tijdens regenbuien - een teveel aan water opnemen, dat na de bui weer wordt afgestoten. Het gevolg: secundaire uitslag op uw bestrating.

Wat is er aan te doen?
Aan witte uitslag op uw tegels of klinkers kunt u eigenlijk niets doen. Het calciumcarbonaat dat ontstaat, is praktisch niet van het betonoppervlak te verwijderen zonder dat het product zelf wordt aangetast. Het enige dat helpt is geduld, want alle witte uitslag verdwijnt op den duur vanzelf. Door het kooldioxide in de lucht, verandert het calciumcarbonaat langzaam in een stof die wel oplosbaar is in water. Het probleem lost zichzelf dus op. Nu is gebleken dat zure verontreinigingen in de lucht, zoals koolzuur en zwaveldioxide het proces versnellen. Met andere woorden: witte uitslag verdwijnt sneller op plaatsen met veel industrie dan in gebieden met zuivere zee- en berglucht. 
Wij kunnen geen klachten hierover in behandeling nemen.


Google+